Uspješno izliječeni pacijenti:

  • Dragan Jeskov
  • Mirjana Vuček
  • Zagorka Stojanović
  • Milenko Gruban

I mnogi drugi.

Ranka Vladić© 2020. Sva prava zadržana.